Ki olvas minket

Oldalainkat 204 vendég és 0 tag böngészi

Próza - Bartis Attila

 

(HIBRID)

(regényrészlet)

 

 

És akkor Szűcs jelentkezésre emelte a kezét, és megkérdezte, hogy ha se az embert, se az állatokat, se a növényeket, de még a gombákat sem Isten teremtette, akkor mit teremtett Isten? Amire Kozma biológia tanár elvtárs arca előbb vörösre, majd zöldre, abból sárgára váltott, végül az optika törvényei szerint kialakult a mészfehér. De e mögött a mészfehér elvtárs mögött valahogy mégiscsak ott maradt Kozma, aki szerette volna a világot érteni, valóságosan, mindenestül, csak ahogy az elmúlt évezredekben senkinek, úgy neki sem adatott meg a lehetőség. Kapaszkodói voltak mindössze, de ráadásul sem a logikája nem volt hibátlan, se a meggyőződése, se a tudása, mondhatni, a tudása kimerült a kötelező tananyaggal, egyedül a jóindulata volt kifogástalannak mondható. Mert például Varga tanár elvtárs ugyanerre a kérdésre azonnali kicsapással válaszolt volna. Kozma az optikailag tökéletes fehérsége mögül legalább megpróbált Szűcs kérdésére kielégítő választ adni.

- Semmit nem teremtett Isten - mondta, csak valamiből érezni lehetett, hogy az Istent mégsem egészen kis i-vel mondja. Ha nem is naggyal, de mindenképpen közepessel. Vagy naggyal, csak pont van a tetején. Hogy ne legyen még nagyobb.

- Valamit mégis kellett teremtenie, hogy aztán az evolúció elinduljon, és kifejlődjön az élővilág, Darvin elvtárs útmutatásai alapján - mondta Szűcs.

- Tévedsz, fiam. Csak az tud teremteni, aki van. Isten pedig nincs. Ha lenne, akkor természetesen ő teremtett volna mindent, de nincs.

- És ezt miből lehet tudni? – kérdezte Szűcs.

- Abból, hogy Marx, Engels, Lenin, de mindenek előtt Sztálin elvtárs rájött erre, és megmondta. Sztálin elvtárs egyenesen papnak tanult, de rájött. Ha nem jön rá, akkor nem is lesz Sztálin elvtárs belőle.

- Tévedhetett is –mondta Szűcs.

- Nem tévedett. Egyikük se tévedett soha. Amit ők mondanak, az szent, ezt jegyezd meg, fiam.

- A pápa se téved soha, és ő is szent.

- De a pápa egyedül van, Szálin elvtársék meg négyen. Minimum. És a négy azért több, mint az egy. Ha négynek van igaza, az nagyobb igazság, mint amikor egynek.

- A nácik is többen voltak a zsidóknál, mégsem volt nagyobb igazuk - mondta Szűcs, és akkor Kozma tanár elvtárson ismét végigfutott a teljes additív színkeverés, csak most nem jutott el a fehérig, hanem elakadt a sárgánál, ami egyesek szerint az irigység, mások szerint a félelem, megint mások szerint pedig a tudathasadás színe. De nem adta fel. Ezen a ponton már egyszerűen nem lehetett feladni. Mert ilyen néma csend és figyelem még soha nem volt Kozma tanár elvtárs óráján. És még legalább tíz perc volt kicsengetésig.

- Mi a te apád, Szűcs fiam? –kérdezte Kozma, megpróbálva új lendületet adni a dialektikájának.

- Géplakatos. Művezető - monda Szűcs, a kelleténél valamivel elégedettebben. És akkor tudtam, hogy ő az. Ötödiktől minden osztályban van, Apám szólt is az év elején, hogy vigyázzak. Abból tudtam, hogy hazudik. Igazat mond, persze, mégis a legaljasabbul hazudik.

- Na, látod, ha Szálin elvtársnak nem lenne igaza, akkor a te édesapád például nem lehetne most géplakatos, ráadásul művezető. Mert akkor nem lenne szabad akarata. Isten nem teremt géplakatost, mert amikor Istent kitalálták, géplakatosok még nem is voltak. Ha lenne Isten, akkor nem lenne szabad akarat, ezt jól jegyezd meg, fiam. Akkor úgynevezett eleve elrendeltetés lenne, és a majom sem vált volna emberré, hanem megmaradt volna minden annak, aminek az Isten teremtette. Ahogy te, úgy édesapád is rendelkezik szabad akarattal. Erre jött rá Szálin elvtárs. Édesapád úgy döntött, hogy géplakatos lesz, ugyanúgy, ahogy majd iskola után te is eldöntöd, hogy mi szeretnél lenni. Egy igavonó nem dönthet úgy, hogy ő nem lesz igavonó.

- Édesapám eredetileg hírlapíró volt, tessék megnézni a káderlapomon  – mondta Szűcs, és ekkor váltott Kozma tanár elvtárs sárgából vörösre, ami egyesek szerint a szégyen, mások szerint az agresszió, megint mások szerint szintén a félelem színe, mert a félelemnek nagyon sok színe van. Mondhatni, a teljes additív színkeverés a félelem színeire alapul, a végeredménnyel, a meszes gödör fehérjével együtt.

- Akkor bizonyára olyasmit írt, amiben tévedett, és belátta a tévedését, és inkább géplakatos lett, hogy ne tévedjen többet.

- Igen, ez így van - mondta elégedetten Szűcs. – Szóval semmit nem teremtett Isten, mert nincs, csak a Bibliában, meg a templomban.

- Így van, fiam. A Bibliát emberek írták, jóindulattal ugyan, de tudományosan megalapozatlanul. Templomba pedig csak a buták járnak, akik elhiszik, amit ír a Biblia. Egyedül az ember tud teremteni. Nem csak gyárakat vagy erőműveket, hanem akár Istent is. De még növényt vagy állatot is tud teremteni. Két állatból megteremt egy harmadikat, egy hibridet. Összepároztatja a lovat a szamárral, és megteremti az öszvért. Egy olyan állatot, ami nincs. Ha mindent Isten teremtett volna, akkor nem lenne például öszvér.

- Ez igaz - mondta Szűcs. – Csak hát az öszvér nem tud szaporodni.

- Majd fog tudni. Egyelőre még nem tud, de majd fog. Már tizenhárom esetet jegyeztek fel, amikor az öszvér szaporodott.

- Akkor jó - mondta Szűcs. – Szóval Isten nem teremtett semmit, mert nincs. Csak erre voltam kíváncsi. Köszönöm szépen a tanár elvtársnak.

- Örülök, hogy beláttad, fiam - mondta Kozma, és visszanyerte az eredeti színét, azt a nikotinról cserzett bőr-színt, ami eddig a napig még soha nem változott.

- Azt még megkérdezhetem a tanár elvtárstól, hogy az ember is hibrid-e?

- Van, aki igen, és van, aki nem. A mesztic ember például hibrid. A fehér ember nem.

- A magyar se?

- Na, látod, ez például egy okos kérdés. De, végső soron a magyar is hibrid. Nagyon sokféle nép összekeveredett a Kárpát-medencében, mert muszáj volt összekeveredniük, mert a Kárpát-medencéből nagyon nehéz kijutni. És azokból lett a magyar nép.

- Ugyanúgy, mint a szovjet, vagy a jugoszláv, vagy a csehszlovák nép?

- Pontosan, fiam - hagyta rá meggondolatlanul Kozma.

- Vagy az amerikai – mondta Szűcs egy rövid hatásszünet után.

- Iiiigen - mondta Kozma kényszeretetten, és biztonságból még hozzátette a kanadai, meg a brit népet is. –És ők is mind tudnak szaporodni.

- Akkor én nem magyar vagyok, meg a tanár elvtárs sem, hanem hibrid – mondta Szűcs, amire egy páran elröhögték magukat, de Kozmának most nem állt módjában törődni a rendbontókkal, mert sokkal több forgott kockán.

- Így van, fiam. Mindnyájunkban van mindenféle vér. Kun, meg török, meg örmény, meg zsidó, meg német, meg orosz, mindenféle. Ezekből lett kikeverve a magyar. De igazából olyan, hogy magyar, ugyanúgy nem létezik, mint ahogy nem létezik Isten.

- Ezt Sztálin elvtárs is megmondta?

- Nem, ő így külön a magyarokkal nem foglalkozott, ő ennél sokkal fontosabb dolgokkal van elfoglalva. De az útmutatásaiból kis logikával le lehet vonni a helyes következtetést - mondta Kozma tanár elvtárs, már gyöngyöző homlokkal, és ránézett a Pobedájára, és még mindig volt két perc.

- De ezek szerint a szovjet nép is hibrid.

- Bizonyos értelemben igen.

- De nem úgy, mint az öszvér.

- Ilyen butaság hogy is jutott eszedbe, fiam.

- Csak arról, hogy a szovjet nép tud szaporodni, az öszvér meg még nem.

- Sokféle hibrid van. Minden fogalmat a helyes értelmezéssel kell használni. Egészen mást jelent egy szó az egyik mondatban, mint a másikban. Más a biológiai hibrid, mint a kulturális hibrid, vagy a politikai hibrid. Az a lényeg, hogy természetüknél fogva össze nem illő dolgok vannak összekeverve, és mégis lesz belőlük valami természetes. Mint például az öszvér, vagy a Szovjetunió, vagy a magyar nép.

- Nagyon köszönöm a tanár elvtárs útmutatásait, mondta Szűcs a lehető legelégedettebben, és ekkor végre kicsengettek.

Én pedig hazafele menet egyszerűen nem tudtam másra gondolni, mint, hogy anyai nagyapám lengyel volt, Anyám bátyját pedig egy spájzban lőtték főbe a fél zsidó szerelmével és a kétnapos gyermekével együtt, mert Klára az ajánlatosnál hangosabban vajúdott, és a nagyanyám alatt lakó Pintérék a spájzajtó elé taszigált kredenc csikorgásával még elvoltak, szükséghelyzetben napi két csikorgást minden jó szándékú szomszéd elvisel, de ez az üvöltés már több a soknál, ha ezt se halljuk meg, abból nekünk is nagy bajunk lesz, Józsi,  legalább ne csinálja fel ilyen időkben. Ami végtére is egy jogos érv volt, ilyen időkben fél zsidó nőt felcsinálni, negyed zsidó gyereket almabefőttek közt világra hozni tényleg felelőtlenség, nem csak a családdal, de az egész lakóközösséggel szemben, nagyon is helyesen ítélték meg Pintérék, így aztán legalább nekik nem lett bajuk. És apám magyar ugyan, erről még papírja is volt, amíg a megszállás alatt el nem kallódott, családfája, meg családi címere, meg oklevele, de olyan sincs, hogy magyar, ugyanúgy, ahogy Úristen sincs. Ő is csak egy öszvér.

 

Főoldal 

About the Author

Bartis Attila

Bartis Attila